עיצוב פולדר למשכן לבוררות ופתרון סיכסוכים

עיצוב פולדר תדמיתי ייצוגי לפגישות בשילוב דפי מידע על מגוון השרותים של המשכן לבוררות ופתרון סיכסוכים